Pozytywne zmiany na rynku nieruchomości w USA

Chociaż ostatnio ze wszystkich stron napływają negatywne informacje, najnowsze analizy pokazują, że wzrost sprzedaży na amerykańskim rynku nieruchomości wyniósł w 2013 roku aż 6,7%.

Dalsze prognozy nie są już tak pozytywne – w 2014 roku wzrost wyniesie 4,3%, a przez następne pięć lat obniży się na 3,4% (2018 r.).

Nieustannie prowadzone są dyskusje o tym, jakim sposobem powinien zostać zreformowany system udzielania kredytów oraz system GSP. Największe poparcie mają zmiany, które zmniejszą rolę państwa w udzielaniu pożyczek i kredytów hipotecznych. Według wielu ekspertów państwo powinno nadal mieć możliwość regulowania rynku kredytów hipotecznych, aby uniknąć ponownego kryzysu.

Powodem obecnego powolnego rozwoju rynku nieruchomości może być niekontrolowany wzrost w latach 2004-2007. Niekorzystne prognozy na najbliższych pięć lat związane są przede wszystkim ze wzrostem stóp procentowych oraz obniżeniem popytu i podaży.

Jakiekolwiek zmiany w polityce rządu w odniesieniu do rynku kredytów hipotecznych i nieruchomości muszą być wdrażane bardzo ostrożnie oraz należy stale monitorować rynek i jego reakcje na zmiany.

» Zapraszamy do zapoznania się z ofertą nieruchomości w USA.

Osoby zainteresowane otrzymywaniem aktualnych informacji o nieruchomościach w zagranicy w formie darmowego newslettera, zapraszamy do zarejestrowania się na naszej stronie internetowej

Chcę otrzymywać oferty i nowości na temat (zagranicznych) nieruchomości na mój e-mail za darmo:

Hot tips | Przygotowaliśmy dla Ciebie ponad 6000 nieruchomości z całego świata Kompletna oferta

Chcę otrzymywać oferty i nowości na temat (zagranicznych) nieruchomości na mój e-mail za darmo: